• Eva Rodríguez Renom

Contemplació

Contemplar el cel i gaudir del moment present.